Bizi Arayın ;
0216 514 96 86

Spor Hukuku

Spor hukuku;  sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasındaki spor faaliyetlerinden doğan ilişkileri düzenleyen, bu ilişkilerde rol alan gerçek ve tüzel kişilerin karşılaştıkları sorunları çözümlemeyi hedefleyen bir hukuk dalıdır. Spor Hukukunun; Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ceza hukuku,  İdare Hukuku, Vergi Hukuku gibi hukuk dalları ile ilişkili olması, ulusal ve uluslararası hukuk normlarına uyumluluğu hedeflemesi sebebiyle bağımsız bir hukuk dalı olarak kabul edilmektedir.

Özellikle disiplin hukuku dışında futbolcu ile kulüp arasındaki sözleşmeler, reklam, lisanslar, sesli ve/veya görüntülü iletişim organlarında yayın hakları, marka ve patent hakları, teknik adam ve çalıştırıcılar ile transfer sözleşmeleri ve keza yabancılık unsuru taşıyan sözleşmeler, Spor kulüplerinin şirket veya dernek tarzında yapılandırılmalarından kaynaklı o yapıya özgü hukuk kuralları ve uygulaması, globalleşen spor dünyasını tüm Dünyanın yakından izlediği, birçok insanın çalıştığı, çok yönlü hukuksal sorunların yaşandığı ve keza zaman zaman ulusal hukuk kurallarının ve yargı sisteminin yeterli olmadığı, uluslararası etkileri yanında doğrudan ulusal hukuku etkileyen gelişmeler, ülkelerin ulusal mevzuatı ve yargı sistemleri dışında ayrı kuralları barındıran ve sporun ilgili dalına özgü teknik özellik ve işleyişi de dikkate almanın zorunlu olduğu bir hukuk alanını doğurmuştur.

Bu alanda uzman teknik adamlar kadar spor/futbol hukukunu iyi bilen uzman hukukçulara yönelik ciddi ihtiyaç vardır. Her ne kadar spor hukuku kendi iç ve uluslar arası mevzuatına tabi ise de, zaman zaman Yargıtay’ın kararlarına konu olan olaylar nedeniyle Türkiye’de bu alanın önemi çok artmıştır. TCK’nda şike ve teşvik primi düzenlemesinden sonra konunun ceza hukuku önemi de artmıştır.

-    Profesyonel Sporcu, Teknik Direktör, Transfer ve Menajerlik ile ilgili yapılan görüşmelere iştirak edilmesi ve bunlara ilişkin tüm sözleşmelerin düzenlenmesi,
-    Sporcuların lisansları, vatandaşlık, çalışma ve oturma izinlerine ilişkin başvuruların yapılması ve takibi,
-    İsim ve ürün sponsorlukları, forma reklamları, yayın hakları ve diğer reklamcılık–pazarlama faaliyetlerine ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi,
-    Sporcuların ve Kulüplerin saha içinde ve saha dışında gerçekleşecek haksız fiiller kapsamındaki sorumluluğuna ilişkin davaların takibi,
-    Sporcuların ve Kulüplerin görsel ve yazılı basındaki kişilik haklarının korunması,
-    Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine İlişkin Kanun, FIFA ve UEFA karar ve uygulamaları ile ilgili hukuki danışmanlık verilmesi.
 

Facebook Twitter Instagram