Bizi Arayın ;
0216 514 96 86

Bankacılık Hukuku

Bankacılık uygulamasının son yıllardaki hızlı gelişimi ve banka kredilerine yönelik yoğun talep, bankaları pek çok farklı hukuki uyuşmazlığın da tarafı haline getirmektedir. Bunun aynında Bankacılık mevzuatındaki hızlı değişim ve gelişim, Bankaların bu mevzuata uyum noktasında hukuki desteğe ihtiyaç duymasını sonuçlamaktadır. Keza, bankaların yabancı ortaklıklar çerçevesinde sermaye değişiminin olanaklı olması, yabancı bankaların Türkiye Bankacılık sektörüne dahil olmaları ya da Türk Bankalarına yabancı sermayenin girmesi, hem yabancı sermaye hukuku hem de bankacılık hukuku anlamında önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Ülkemizde bankacılık faaliyeti özellikle uluslararası deniz ticaretinin gelişmesine paralel olarak gelişme göstermiştir, bu nedenle Osmanlı İmparatorluğu döneminde 19. yüzyılın ikinci yarısında ilk olarak İstanbul’da ve daha sonra İzmir’de bankacılık faaliyeti başlamıştır. Bankacılık faaliyeti Cumhuriyet döneminde de devam etmiş ve ekonominin canlandırılması ve finanse edilmesi için devlet eliyle Kamu İktisadi Teşebbüsü (KiT) niteliğinde büyük bankalar kurulmuştur. 1980’li yıllardan itibaren ekonomi ve siyasette yaşanan dışa açılmanın ve serbest piyasa ekonomisinin bir gereği olarak çok sayıda özel banka kurulmuş ve KİT niteliğindeki bankalar da özelleştirilmiştir. İşte bankacılık sektöründe yaşanan bu gelişmeler, bankaların düzenlenmesi amacıyla kamusal niteliği ağır basan çeşitli yasaların çıkarılmasına neden olmuştur.

Büromuz yurtiçi ve yurtdışı kredi sözleşmeleri, teminat mektubu, garanti, kontrgaranti, akreditif gibi özellik arzeden bankacılık işlemleri ve proje finansmanı gibi işlemlerin müzakere edilmesi ve uyuşmazlık süreçlerinde tarafları temsil etmekte, bankacılık hukuku alanında şirketlere ve bankalara eğitim vermektedir.

* Banka ve finans hukukuna ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve bunlardan kaynaklanan hukuki ihtilafların çözümü,
* Bankacılık mevzuatındaki gelişim ve değişimin takibi ve gerekli hukuki desteğin sağlanması
* Bankacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması,
* Bankacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi,
* Bankacılık uygulamasının şirketler, sermaye piyasaları ve rekabet hukuku alanlarına uyumunun sağlanması alanlarında müvekkillerine dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 

Facebook Twitter Instagram